Rada ČEA

Martin Bergner (KS)

Martin se narodil v roce 1974 a v Boha uvěřil v sedmnácti letech. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, katedru Informačních technologií a nyní se živí návrhy informačních systémů (business intelligence) pro zpracování dat velkých firem. S manželkou Arankou žijí v Praze a vychovávají 3 děti. Na budování církve se v průběhu času podílí formou vedení studenstkých skupinek během studií, sborových i mezidenominačních domácích skupinek či organizací kurzů Alfa, v poslední době se s manželkou začínají věnovat pastoračnímu poradenství.

 

Michal Klus (SCEAV)

Narodil jsem se v roce 1975 a mládí jsem prožil v malé vesničce Dolní Domaslavice na Slezsku. Od útlého dětství mě rodiče vedli k Pánu Ježíši a k účasti v našem sboru v Třanovicích. Většinu života jsem prožil v křesťanském prostředí a jednoznačně to bylo pro mne obrovským požehnáním. Tak, jak jsem se vyvíjel intelektuálně, tak i má víra se stávala stále více a více vědomou.

Ve věku 14 let jsem pochopil Boží milost a mou neschopnost jakkoli se podílet na mém spasení. Sbor hrál v mém životě velmi zásadní roli a dodnes s vděčností vzpomínám na to, že už od dorostového věku jsme byli zatahování do služby Pánu. Obohacující byly rovněž roky, kdy jsem sloužil jako vedoucí dorostu a mládeže. Už při studiu na VUT v Brně jsem přemýšlel o studiu teologie, ale nevěděl jsem o škole, která by mne při studiu teologie přiblížila ke Kristu.

Po promoci jsem se oženil s manželkou Šárkou. Sdíleli jsme stejnou touhu sloužit Bohu a rozhodli jsme se přijmout nabídku ke studiu na Biblické škole v Minneapolis, USA. Po roku studia na Biblické škole jsem přestoupil na Teologickou fakultu ve stejném městě. Studium bylo pro mne obrovským požehnáním. Bylo úžasné, když jsme každé ráno mohli spolu našimi profesory pokleknout a prosit o novou milost do nového dne. Byl jsem nadšen, když mi hlubiny Božího slova otevírali a aplikovali ti, kdo Boží slovo ctili, jako obrovský Boží dar. Nyní sloužím třineckému sboru Slezské církve evangelické a.v. a vím, že zde je místo, kde mě Pán chce mít. Úkol je to nelehký, ale tento sbor mám moc rád a modlím se, abych v této službě mohl obstát. Obrovskou oporou mi je má manželka a naše čtyři  děti.

 

David Novák (CB)

Původní profesí elektrikář, nicméně později jsem vystudoval postupně ETS, FHS - UK a IBTS - obor misiologie. Jsem kazatelem na sboru Praha 13, dále učím filozofii, misiologii a etiku na ETS. Též učím na Universitě III věku obory související s filozofií. Řadu let jsem vedl mládež v CB, pracoval v organizaci Atleti v Akci a několik let působím v Radě CB. Mám dva chlapce na základní škole. Pasivně i aktivně se věnuji sportu, rád píšu do různých periodik nebo na svoje blogy a rád učím. Přes svoje působení v některých výborech, vedení sboru či publikace považuji za svoji prioritu osobní práci s lidmi, čemuž se snažím věnovat nejvíce času.

 

Lubomír Ondráček (KS)

Ing. Lubomír Ondráček (1962) se narodil v Praze. Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.

 

 

Erik Poloha (BJB Praha) 

Je kazatelem Baptistické církve v Praze 3, narodil se v roce 1977, od roku je 2000 šťastně ženatý s Janou, mají dvě děti - Hanku a Jana. Jako součást Ježíšovy církve se ji snaží aktivně budovat.

 

 

 

 

 

Radek Smetana (AC)

Radek Smetana sloužil v letech 1996 – 2004 jako druhý pastor sboru AC ve Varnsdorfu, v současné době je zástupcem biskupa AC pro vzdělávání.

 

 

 

 

Tomáš Süss (AC)

Po divokém vydání svého života Kristu v roce 2004 jsem přijel do Prahy a zapojil se do sboru CBH Praha. Po studiích na Biblické škole v Kolíně jsem si vzal svou manželku Miriam, se kterou v současnosti vychováváme tři krásné děti. Spolu vedeme kampus CBH Praha Jižní město. Pracuji jako asistent Martina Moldana, biskupa AC a zároveň jsem zapojen do národní práce s mládeží - OMAC. Mým snem je zažít probuzení a být součástí této ohromné Boží milosti. Rád sportuju, cestuju, jím dobré jídlo a miluji Boha, svou rodinu, lidi okolo a i sám sebe. :-)

 

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství