Lidé

Být tajemníkem není nic tajemného

Je mi ctí řídit Českou evangelikální alianci a spoluutvářet její směr. Rádi si klademe otázky, provokujeme i inspirujeme. Spojujeme církve, sbory, organizace, ale hlavně lidi, kteří mají co dát a kteří se chtějí učit a přinášet změnu. Svými aktivitami ČEA vede české křesťany k opuštění ghetta a relevanci Krista a jeho evangelia pro každodenní i veřejný život a je hlasem evangelikálních křesťanů ve společnosti. 

Velká část mé práce se týká věcí veřejných. Jako tajemník ČEA vypracovávám spolu s dalšími experty stanoviska k legislativě ovlivňující život církve a klíčové etické otázky.  Jako reprezentant evangelikálního hnutí a bývalý prezident Evropské EA působím coby veřejný řečník. Jsem iniciátorem nejrůznějších kampaní, které mají za cíl změnit obraz církve jako moralizující a negativní komunity k obrazu společenství, které nabízí pozitivní alternativy a skutečný zájem o lidi a nikoli jen správnou legislativu. 
Mou největší radostí je osobní i veřejná evangelizace a apologetika (www.euroleadership.org) , má rodina, podpora druhých a vytváření synergie.

Žít z víry

Říká se, že je to velký krok, „žít z víry“. Nemyslím, že by lidé v sekulárním zaměstnání z víry žít nemuseli, spíše naopak. Ale přesto je pro mě privilegium být oddělen pro službu a záviset na podpoře druhých. Je to Boží myšlenka, kterou si nakonec zvolil i Ježíš. Věřím, že pokud je toto krok správným směrem, Bůh mi dá vše, co bude třeba.

Hledám lidi, kteří by byli mými partnery ve službě, do níž mne Bůh povolal.

Především ty, kdo se budou modlit za mě osobně, mou službu či rodinu nebo se jen občas zeptají, jak  je. Prostě komunitu lidí, o které se budu moci opřít a kteří věří, že to, co dělám, má smysl a chtěli by se na tom podílet. Hledám ale také skupinu lidí, kteří by mě podporovali finančně. Možná, že právě vaše dary Bohu mohou být součástí, toho jak Bůh vyslyší vaše modlitby za mé potřeby.

Potřebuji získat dost finanční podpory, která by pokryla můj plat na práci v ČEA i dalších oblastech.  ČEA přijala zásadu, že její pracovníci, by si měli budovat svou skupinu podporovatelů, kteří se tak budou moci podílet na jejich službě. 

Chcete-li se stát součástí této služby, vyplňte prosím tuto kartičku a odešlete na adresu: ČEA, Plzeňská 166, Praha 5, 150 00 nebo emailem na info@ea.cz.

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství