Otevřený dopis ČEA ministru vnitra

ČEA / 17.12.2014

Milan Chovanec

ministr vnitra České republiky

 

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

V Praze dne 17. 12. 2014


Vánoční výzva

Otevřený dopis ministru vnitra ohledně poskytnutí azylu syrským válečným uprchlíkům


Vážený pane ministře!

 

Veřejnost byla prostřednictvím médií informována o tom, že Česká republika jedná s představiteli Evropské unie o možnosti poskytnutí azylu syrským válečným uprchlíkům. Je vám jistě známo, že situace těchto lidí je tragická. Lidé, kteří donedávna žili podobným životem, jako většina z nás – chodili do práce, zasedali ke stolu se svými blízkými, měli své sny a přání – doslova přes noc ztratili téměř vše: bydlení, zaměstnání, vazby, manželské partnery, rodiče, děti či za barbarství válečníků zaplatili vlastním životem. Někteří chovají naději na návrat do svých měst, mnozí se však nemají kam vrátit, jejich majetky byly buď zničeny, nebo rozkradeny a perspektiva zlepšení jejich bezpečnostní situace se nelepší. To se týká především křesťanského obyvatelstva, které se stalo terčem záměrného a systematického násilí.

 

Blíží se vánoční svátky, které většina z nás prožívá jako svátky pokoje a rodinné pospolitosti. Snadno tak přehlédneme skutečnost, že příběh o Kristově narození, který je hlavním tématem těchto svátků, je také příběhem o uprchlictví.  Toho nedávno narozeného Ježíše, vítaného pastýři, anděly i mudrci z Východu, museli jeho matka Marie se svým manželem Josefem vzít a uprchnout s ním z vlastní země do ciziny, aby si uchránili holý život.

 

Právě v tomto čase chceme jménem České evangelikální aliance, která sdružuje 9 církví a několik desítek organizací, vystoupit s touto Vánoční výzvou a vyjádřit svou podporu myšlence přijetí syrských uprchlíků v naší, dnes bezpečné a svobodné, zemi a ochotu nést, společně s dalšími křesťanskými církvemi a spolky, svůj díl zodpovědnosti za jejich úspěšnou integraci. Můžeme tak jako občané České republiky poskytnout to, co bylo dopřáno mnohým našim uprchlíkům v období komunistického režimu, který sám paradoxně v sedmdesátých letech minulého století dokázal poskytnout podporu a útočiště uprchlíkům z Řecké občanské války. I na tomto historickém příkladu vidíme, že poskytnutí pomoci uprchlíkům může být velkým obohacením pro celou zemi.

 

Není-li náš stát v tuto chvíli schopen ujmout se tisíců, otevřme dveře alespoň stovkám potřebných lidí! Přijetí syrských uprchlíků chápeme jako příležitost dosvědčit, že jsme hodni svobody, kterou užíváme!

 

 

S úctou.

 

 

Mgr. Jiří Unger

Tajemník České evangelikální aliance

 

 

 

 

Na vědomí: Předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka; Ministr zahraničních věcí PhDr. Lubomír Zaorálek; Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; média

 

Pro další informace kontaktujte:

kancelář České evangelikální aliance

Mobil: 777 842 000

e-mail: info@ea.cz

 

Česká evangelikální aliance

ČEAbyla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), přes 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, která v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství