ČEA oslovila českou delegaci v Radě Evropy s žádostí o podporu projednávané rezoluce

ČEA / 21.01.2015

Evangelikální aliance oslovila českou delegaci v Radě Evropy s žádostí o podporu rezoluce s názvem „Řešení netolerance a diskriminace v Evropě se speciálním zaměřením na křesťany“, která bude projednávána v rámci plenárního zasedání 26.-30. ledna 2015.


Návrh rezoluce poslance Ghilețchiho, která je s vysvětlující memorandem k dispozici zde, byl jednomyslně podpořen Komisí pro rovnost a nediskriminaci Rady Evropy.

Zdůrazňuje a dokumentuje nárůst netolerance a diskriminace křesťanů, včetně těch v západní Evropě, i shrnuje možná existující řešení; Formuluje kauzu v širším kontextu universálních lidských práv, podporuje svobodu svědomí, myšlení a náboženství nebo vyznání, svobodu projevu, svobodu shromažďovací a svobodu vzdělávání. Volá po konkrétních opatřeních, která budou ctít základní lidská práva a budou prosociální, s důrazem na přiměřené nastavení boje proti nepřímé diskriminaci

Více se můžete dozvědět z rozhovoru se socio-politickou expertkou Evropské EA Julií Doxat-Purserovou.

 
  • M4
  • Národní týden manželství