<a href='/138/aliancni_tyden_modliteb_2017'><strong>ATM 2017</strong><br />  </a> <a href='/139/aliancni_tyden_modliteb_2017_pro_mladez'><strong>Výzva - 30 modlitebních řetězů mládeží během ATM</strong><br />  </a> <a href='http://www.evangelikalniforum.cz'><strong>Evangelikální fórum 2017</strong><br />  konference s nejširší nabídkou specializovaných networků, kde mohou křesťanští vedoucí nalézt prostor pro rozhovor a inspiraci, ale i praktické zdroje relevantní pro jejich oblasti služby v kontextu české církve a společnosti.   </a> <a href='http://www.financni-kompas.cz'><strong>Finance Božím směrem</strong><br />  Křesťanský finanční Kompas je projekt zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako stále důležitější. </a> <a href='http://www.situcitelu.cz/'><strong>Síť křesťanských učitelů</strong><br />  usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy.</a>

Bible do škol

kniha, která nejvíce ovlivnila český národ


Síť křesťanských učitelů, zřízena Českou evangelikální aliancí a Křesťanskou akademií mladých, připravila u příležitosti výročí 400 let od vydání Bible Kralické speciální nabídku Bible do škol.


Před 400 lety jsme byli mezi prvními národy na světě, které měly Bibli přeloženou z originálních jazyků do mateřštiny. Po celých 400 let byla zdrojem mravních zásad, moudrosti a pomohla i v záchraně českého jazyka.


Pro připomenutí významu této knihy připravila Síť křesťanských učitelů řadu pomůcek:

Pronásledování křesťanů a úloha médií v prosazování náboženské svobody (J. Unger)

(Text projevu na Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů na Václavském náměstí v Praze)
Pro křesťany a církev není zkušenost pronásledování ničím novým a je pravděpodobné, že utrpení pro vlastní víru je smutným faktem, který nás bude provázet i nadále.

Prohlášení Platformy představitelů církví k iniciativě „Zveme Česko na večeři“

Kurzy Alfa jsou desetitýdenním evangelizačním kurzem používaným mnoha denominacemi. Ve své evangelizační podobě vznikly v roce 1992 v Londýně v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton. V současnosti jsou kurzy Alfa pořádány ve 163 státech světa. Alfa je určena pro lidi, kteří nechodí na křesťanská shromáždění.

Bůh ano, církev ne???

17. září uspořádala Křesťanská akademie mladých a Česká evangelikální aliance v Praze konferenci s názvem „Bůh ano, církev ne???“ nad výsledky tohoto průzkumu a pozvala vedoucí církví, pracovníky s mládeží, sociology i učitele, k reflexi získaných dat. Tato sonda do postojů středoškolské mládeže se soustředila na obsahy náboženské víry, postoje k církvi, hledání smyslu života, důležitost pocitu štěstí a svobody, důležitost vědomí, že je mladý člověk přijímán a otázky svědomí.

Věc: Vyjádření Evangelikální platformy představitelů církví sdružených v ČEA o podpoře iniciativy ku

Kurzy Alfa jsou desetitýdenním evangelizačním kurzem používaným mnoha denominacemi. Ve své evangelizační podobě vznikly v roce 1992 v Londýně v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton. V současnosti jsou kurzy Alfa pořádány ve 163 státech světa. Alfa je určena pro lidi, kteří nechodí na křesťanská shromáždění.

 
  • M4
  • Národní týden manželství